Wajumbe wa Bodi

Wafuatao ni Wajumbe wa Bodi wa Chama cha Ushirika wa Akiba na Mikopo cha Tazara Mbeya SACCOS LTD